Opšte informacije

Tabelarni prikaz članova/ca 2018.

Redni
broj

  Ime i prezime

Datum uplate

Iznos
1   Duško Ivetić 1.12.2017 10
2    Nina ivetić 1.12.2017  10 
3    Knežević Petar 03.01.2018  10 
4    Knežević Lidija 03.01.2018  10 
5    Edis Rajković 04.01.2018  20 
6    Aleksandra Kapetanović 09.01.2018  20 
7    Kiril Kalashnikov 11.01.2018  20 
8    Andrej Sapunov 11.01.2018  20 
9    Tatjana Rajić  11.01.2018 20
10    Andreas Moser  17.01.2018 20 
11    Slađana Stanišić 17.01.2018   20
12    Milica Samardžić 22.01.2018  10 
13    Ljubica Samardžić 22.01.2018  10 
14    Lazar Raić 23.01.2018  10 
15    Dubravka Raić 23.01.2018  10 
16   Anđela Hajduković 23.01.2018  10 
17    Dijana Dangubić 24.01.2018  20 
18    Perović Stanislavka 25.01.2018  20 
19    Mrđenović Maja 29.01.2018  10 
20    Mrđenović Raviola 29.01.2018  10 
21    Dragan Jovanović 13.02.2018  20 
22    Dragana Ćupić 14.02.2018  20 
23    Stanka Božović 21.02.2018  20 
24    Dušanka Gikić 26.02.2018  10 
25    Živana Vukšić 05.03.2018 20 
26    Darija Kovač 27.04.2018  20 
27    Milica Raieevia 30.04.2018  20 
28    Radmila Stipanić 20.06.2018  10 
29    Ivan Stipanić 20.06.2018   10
30     Ana Stipanić 20.06.2018  10 
 31    Marijan Šantić 24.08.2018   20
 32        
 33        
 34        
 35        
 36        
 37        
 38        
 39        
 40        
 41        
 42        
 43        
 44        
 45        
46        
47        
         
         
         

 

Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje

Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tabelarni prikaz članova/ca 2017.

Redni
broj

  Ime i prezime

Datum uplate

Iznos
1    Ivetić Duško 01.01.2017  10 
2    Ivetić Nina 01.01.2017  10 
3    Dragan Jovanović 09.01.2017  20 
4    Katarina Vukadinović  16.01.2017 20 
5    Aleksandra Kapetanović 16.01.2017  20 
6    Perović Stanislavka 16.01.2017   20
7    Petrović Mirjana 23.01.2017  20 
8    Branko Radulović 25.01.2017 10 
9    Antonija Radulović 25.01.2017  10 
10    Andrej Sapunov 25.01.2017  20 
11    Dubravka Raić 27.01.2017  10 
12    Anđela Damjanović 27.01.2017  10 
13    Lazar Raić 27.01.2017  10 
14    Dušanka Gikić 27.01.2017  10 
15    Knežević Lidija 31.01.2017  10 
16    Knežević Petar  31.01.2017 10 
17    Nataša Knežević 08.02.2017  10 
18    Katarina Knežević 08.02.2017  10 
19    Nina Lakićević 09.02.2017  10 
20    Vasko Lakićević 09.02.2017  10 
21    Stanka Božović 13.02.2017  20 
22    Zorana Milošević 13.02.2017  20 
23    Marjan Šantić 16.02.2017  20 
24    Svetlana Kikanović 20.02.2017  20 
25    Milica Ilić  20.02.2017  10
26    Nina Jevtović 27.03.2017  20 
27    Dragana Kunarac 04.03.2017  20 
28    Živana Vukšić  08.03.2017  20
29    Lidija Latković  08.03.2017  20
30     Tatjana Rajić  08.03.2017  20
 31   Dragana Kovačević  10.03.2017  20 
 32   Darija Kovač  07.04.2014  20 
 33   Aleksandra Zečević  29.05.2017  20 
 34   Radmila Stipanić  09.06.2017  10 
 35   Ivan Stipanić  09.06.2017  10 
 36   Ana Stipanić  09.06.2017  10 
 37   Marija Bošnjak  11.08.2017  20 
 38   Bojana Vulović  21.09.2017  10 
 39   Zoran Vulović  21.09.2017  10 
 40   Jakov Vulović 21.09.2017  10 
 41   Vito Vulović  21.09.2017  10 
 42   Ana Peregi  25.09.2017  10 
 43   Peregi Petar 25.09.2017  10 
 44   Klaudio Katelan  25.10.2017  20 
 45    Janko Milutin 30.10.2107  10 
46   Hanna Plahotnjik 30.10.2017 10
47    Razić Marijana  17.11.2017 20
         
         
         

 

Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje

Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tabelarni prikaz članova/ca 2016.

 

Redni
broj

Ime i prezime

Datum uplate

Iznos
1  Andrej Sapunov 23.12.2015  20 
2  Dragan Jovanović 11.01.2016  20 
3  Tatjana Rajić  12.01.2016 20 
4  Zorana Milošević 13.01.2016 20
5  Branko Radulović 14.01.2016  20 
6  Lazar Raić 18.01.2016  10 
7  Dubravka Raić 18.01.2016  10 
8  Damnja Raić 18.01.2016  10 
9  Gikić Dušanka 20.01.2016   10
10  Knežević Petar 21.01.2016  10 
11  Knežević Lidija 21.01.2016  10 
12  Vasija Rapovac 25.01.2016  20 
13  Mišić Zorica 26.01.2016  20 
14  Ilija Radonjić 28.01.2016  10 
15  Vuk Perkin 28.01.2016  10 
16  Ivan Blažević 05.02.2016  20 
17  Maja Mrđenović 05.02.2016  10 
18  Mrđenović Ravjola  05.02.2016 10
19  Dragana Kovačević 12.02.2016 20
20  Dragica Podhraski 16.02.2016  10 
21  Evgeny Popov  22.02.2016 10 
22  Irina Popov 22.02.2016  10 
23  Zoran Zenović  22.02.2016 20 
24  Vesna Kuljača 22.02.2016  20 
25 Danka Mišeljić 22.02.2016 10 
26  Stevo Mišeljić 22.02.2016  10 
27  Živana Vukšić 18.03.2016  20 
28  Janko Milutin 24.03.2016  20 
29  Milica Milutin 24.03.2016  20 
30  Jevtović Nina 25.03.2016  20 
31  Jarmila Pejašinović 28.03.2016  20 
32  Aleksandra Zečević 28.03.2016  20 
33  Petrović Mirjana 04.04.2014  20 
34  Božović Stanka 15.04.2016  20 
35  Aleksandra Kapetanović 15.04.2016  20 
36  Marija Đukić 21.04.2016  10 
37  Jovana Đukić 21.04.2016  10 
38  Perović Stanislavka 04.05.2016  20 
39  Darija Kovač 06.05.2016  20 
40  Radmila Stipanić 07.06.2016  10 
41  Ivan Stipanić 07.06.2016  10 
42  Ana Stipanić 07.06.2016  10 
43  Sandra Radulović 17.06.2016  10 
44  Katarina Radulović 17.06.2016  10 
45  Mrijan Šantić 17.06.2016  20 
46  Svetlana Kikanović 28.06.2016  20 
47  Milica Ilić 28.06.2016  10 
48  Nedeljkov Žarko 30.07.2016  10 
49  Lidija Latković 15.08.2016  20 
50  Ivan Radonjić  17.09.2016 20 
51  Jovan Plavšić 19.09.2016  10
52  Andrej Plavšić 19.09.2016  10 
53  Tatjana Plavšić 19.09.2016 10 
54  Klaudio Katelan 26.10.2016  20 
55  Ivetić Duško 1.12.2016  10 
56  Ivetić Nina 1.12.2016  10 
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
 67      
 68      
 69      
 70      
71       
 72      
 73      
 74      
 75      
 76      

Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje

Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

Tabelarni prikaz članova/ca 2015.

 

Redni
broj

Ime i prezime

Datum uplate

Iznos
1 Boro Samardžić   20 
2 Andrej Plavšić   10
3 Jovan Plavšić   10 
4 Andrej Nikolić   10 
5 Zoran Zenović   10 
6 Dragica Podhraski 02.01.2015  10 
7 Tatjana Rajić 04.01.2015 20 
8 Dubravka Raić 05.01.2015  10 
9 Lazar Raić 05.01.2015 10
10 Anđela Damjanović 05.01.2015  10 
11 Katarina Crvelin  09.01.2015  20
12 Tripo Janković 19.01.2015  20
13  Marijan Šantić 19.01.2015  20 
14  Ivan Blažević 19.01.2015  20
15  Petković Aleksandar 19.01.2015  20 
16  Branko Radulović 20.01.2015  20 
17  Pjer Dragutinović 21.01.2015  20
18  Zorana Milošević 22.01.2015  20 
19  Miloš Milošević 22.01.2015  20 
20  Gikić Dušanka 22.01.2015  10 
21  Knežević Lidija 23.01.2015  10 
22  Knežević Petar 23.01.2015  10 
23  Janko Milutin 23.01.2015  20 
24  Milica Milutin 23.01.2015  20 
25  Jevtović Nina 26.01.2014  20 
26  Danka Mišeljić 04.02.2015  10 
27  Stevo Mišeljić 04.02.2015  10 
28  Vesna Kuljača  09.02.2015 20
29  Mirjana Petrović 12.02.2015  20 
30  Stanka Božović  19.02.2015  20
31  Živana Vukšić  19.02.2015  20
32  Aleksandra Zečević  19.02.2015  20
33  Vaso Pravilović 20.02.2015  20 
34  Rajko Nikčević 20.02.2015  10 
35  Milana Glišić 20.02.2015 20 
36  Emilija Nikčević  20.02.2015  10
37  Siniša Odalović 23.02.2015  10 
38  Jadranka Odalović 23.02.2015  10 
39  Ines Odalović 23.02.2015  10 
40  Nikola Odalović 23.02.2015  10 
41  Popov Irina 03.03.2015  10 
42  Popov Evgeny 03.03.2015  10 
43  Ivan Radonjić  07.03.2015  20
44  Miloš Andrić 12.03.2015  20 
45  Svetlana Kikanović 17.03.2015  20 
46  Milica Ilić 17.03.2015  10 
47  Dragana Kovačević 27.03.2015  20 
48  Kosara Kujundžić  30.03.2015 20 
49  Maja Trajkovska 30.03.2015  20 
50  Stipanić Radmila 12.05.2015  10 
51  Stipanić Ana 12.05.2015  10 
52  Stipanić Ivan  12.05.2015  10 
53 Janjušević Slavica 20.05.2015  20 
54  Aleksandra Kapetanović 05.06.2015  20 
55  Latković Lidija  11.06.2015 20 
56  Đurović Igor 26.06.2015  20 
57  Saša Jovanović 01.07.2015  20 
58  Saša Simić 06.07.2015  20 
59  Andrej Plavšić 06.07.2015    10 
60  Jovan Plavšić 06.07.2015  10 
61  Nikola Ševaljević 22.07.2015  20 
62  Hajdarević Vasilije  27.07.2015  10
63  Čavor Đorđe 27.07.2015  10 
64  Đurović Đoko  29.07.2015 20
65  Đurović Tiana 29.07.2015  10 
66  Mirjana Popović 22.08.2015  20 
 67  DŽeverdanović Gordana  19.09.2015 20 
 68  Petar Roganović 01.10.2015 20 
 69  Klaudio Katelan  07.10.2015 20 
 70  Goran Kocka 07.10.2015  20 
71   Duško Ivetić 2016   10
 72  Nina Ivetić 2016   10
 73  Tatjana Tomičić-Plavšić  03.11.2015  10
 74  Gluščević Olivera    
 75  Lagator Nikola    
 76  Andrej Sapunov 23.12.2015  20 

Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje

Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

Tabelarni prikaz članova/ca 2013.


Redni
broj

Ime i prezime
1 Ivetic Dusko            
2 Rajman Boris
3 Rajman Kristina
4 Kecojevic Jelena
5 Scekic Natasa
6 Vujicic Mitar
7 Aleksandar Petkovic
8 Ivetic Nina                
9 Ivetic Dusica
10 Nađa Popova
11 Zorana Milošavić
12 Milovanović Dijana
13 Milovanović Milovan
14 Tripo Janković
15 Krstović Frano
16 Krstović Tanja
17 Konjević Nenad
18 Uroš Veljić
19 Ivanka Veljić
20 Raić Dubravka
21 Raić Lazar
22 Djurović Igor
23 Dušanka Gikić
24 Kocka Goran
25 Branko Radulović
26 Tatjana Rajić
27 Nedeljkov Žarko
28 Nedeljkov Pavle
29 Kikanović Svetlana
30 Klaudio Katelan
31 Dragan Jovanović
32 Matilda Đokić
33 Šćekić Nataša
34 Kecojević Jelena
35 Janko Milutin
36 Milica Milutin
37 Martin Kmet
38 Ivana Krivokapić
39 Vesna Leković
40 Filip Bakić
41 Rajko Nikčević
42 Sandra Radulović
43 Marijan Šantić
44 Boris Filip
45 Dabiša Barbić
46 Maja Filip
47 Marija Ružić
48 Elena Novitskaya
49 Aleksandra Kapetanović
50 Zorana Milošević
51 Stevo Mišeljić
52 Danka Mišeljić
53 Pjer Dragutinović
54 Marija Stanišić
55 Aleksandra Zečević
56 Jadranka Odalović
57 Sinisa Odalovic
58 Nikola Odalovic
59 Marina Vujović
60 Živana Vukšić
61 Podharski Dragica
62 Bojana Mračević
63 Drašković Slobodan
64 Drašković Dimitrije
65 Drašković Vuk
66 Drašković Doria
67 Krivokapić Nataša
68 Kujundžić Kosara
69 Radonjić Ivan
70 Bulajić Nemanja
71 Lompar Slavica
72 Predrag Nikčević
73 Ivana Mitrovic
74 Edis Rajković
75 Sanja Maslovar
76 Jasmina Gopčević
77 Spasoje Ljesar
78 Sonja Kovačević
79 Sara Kovačević
80 Tina Kovačević
81 Radmila Stipanić
82 Ivan Stipanić
83 Ana Stipanić
84 Andrijana Jovović
85 Stanka Božović
86 Jasna Đuričić
87 Luka Perović
88 Gordana Dževerdarović
89 Anđela Damjanović
90 Nada Todorović
91 Vasilije Todorović
92 Lada Moškov
93 Boris Čelik
94 Katarina Vukadinović
95 Barbara Vraničar
96 Dušan Birtić
97 Tatjana Suhadolc
98 Robert Henigman
99 Tadeja Colnar Leskovsek
100 Đorđe Čavor
101 Ranka Milović
102 Mila Vukčević
103 Vuk Vukčević
104 Borović Milan
105 Natalija Krivokapić
106 Mira Latković
107 Milica Ilić
108 Vanja Radović Telebak
109 Šerbedić Dijana
110 Nedeljkov Mihailo
111 Serbedić Rudolf
112 Radojica Marković
113 Lubica Bojović
114 Di Celjie Ana
115 Ralević Zvonko
116 Krunić Danica
117 Krunić Danilo
118 Krunić Milica
119 Nikola Vučković
120 Elvis Duraković
121 Radonjić Biljana
122 Radonjić Ljiljana
123 David Gajić
124 Marinović Aleksandra
125 Marinović Niko

Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje

Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Tabelarni prikaz članova/ca 2014.

 

Redni
broj

Ime i prezime

Datum uplate

Iznos
1 Ivetic Dusko             29.10.2013 10
2 Rajman Boris 04.02.2014 10
3 Rajman Kristina 04.02.2014 10
4 Vujicic Mitar 10.02.2014 10
5 Ivetic Nina                 29.10.2013 10
6 Nađa Popova 17.03.2014 10
7 Zorana Milošavić 17.01.2014 20
8 Tripo Janković 15.01.2014 20
9 Konjević Nenad 01.04.2014 20
10 Raić Dubravka 25.01.2014 10
11 Raić Lazar 25.01.2014 10
12 Djurović Igor 25.02.2014 20
13 Dušanka Gikić 31.01.2014 10
14 Kocka Goran 12.02.2014 20
15 Branko Radulović 27.12.2013 20
16 Tatjana Rajić 03.01.2014 20
17 Kikanović Svetlana 25.01.2014 20
18 Klaudio Katelan 03.03.2014 20
19 Dragan Jovanović 27.12.2013 20
20 Vesna Kuljača 25.02.2014 20
21 Janko Milutin 04.01.2014 10
22 Milica Milutin 04.01.2014 10
23 Rajko Nikčević 12.01.2014 20
24 Sandra Radulović 04.02.2014 20
25 Marijan Šantić 25.12.2013 20
26 Aleksandra Kapetanović 19.01.2014 20
27 Zorana Milošević 15.01.2014 20
28 Stevo Mišeljić 21.02.2014 10
29 Danka Mišeljić 21.02.2014 10
30 Pjer Dragutinović 10.02.2014 20
31 Aleksandra Zečević 17.01.2014 20
32 Jadranka Odalović 10.01.2014 10
33 Sinisa Odalovic 10.01.2014 10
34 Nikola Odalovic 10.01.2014 10
35 Marina Vujović 20.04.2014 20
36 Živana Vukšić 13.01.2014 20
37 Podharski Dragica 07.02.2014 10
38 Drašković Slobodan 15.03.2014 10
39 Drašković Dimitrije 15.03.2014 10
40 Drašković Vuk 15.03.2014 10
41 Drašković Doria 15.03.2014 10
42 Kujundžić Kosara 25.02.2014 20
43 Radonjić Ivan 18.02.2014 20
44 Stanka Božović 25.01.2014 20
45 Luka Perović 14.03.2014 10
46 Anđela Damjanović 25.01.2014 10
47 Nada Todorović 26.01.2014 20
48 Boris Čelik 14.01.2014 20
49 Milica Ilić 26.02.2014 10
50 Marinović Aleksandra 18.10.2013 10
51 Marinović Niko 18.10.2013 10
52 Anja Dimitrić 03.01.2014 20
53 Ines Odalović 10.01.2014 10
54 Vaso Pravilović 13.01.2014 20
55 Čedo Čelik 14.01.2014 10
56 Tara Čelik 14.01.2014 10
57 Jelena Bulatović 24.01.2014 20
58 Knežević Lidija 27.01.2014 20
59 Knežević Petar 27.01.2014 20
60 Aleksandar Petković 27.01.2014 20
61 Danilo Backović 13.02.2014 20
62 Miloš Andrić 17.02.2014 20
63 Ivan Blažević Đenović 10.02.2014 20
64 Franović Miroslav 12.03.2014 10
65 Mirjana Petrović 14.03.2014 20
66 Saša Jovanović 15.03.2014 20
 67 Ana Stipanić   23.05.2014  10
 68  Radmila Stipanić 23.05.2014  10 
 69 Ivan Stipanić  23.05.2014  10 
 70  Maša Perović  30.05.2014  20
71   Elvis Duraković  30.05.2014  20
 72  Natalija Krivokapić  30.05.2014  20
 73 Scooby 30.05.2014  10 
 74  David Filip 30.05.2014  10 
 75 Aleksandar Filip  30.05.2014  10 
 76 Maja Filip  30.05.2014  10 
 77 Boris Filip  30.05.2014  10 
 78 Ivana Krivokapić  04.06.2014  20 
 79 Milka Danilovic  19.06.2014 20 
 80 Nedeljkov Pavla  25.06.2014  10 
81 Nedeljkov Žarko 25.06.2014 1o
 82 Ksenija Barbić  26.06.2014  10 
 83 Vujačić Jovana  27.06.2014  10 
84  Vujačić Aleksandra  27.06.2014  10 
 85 Andrea Čavor   28.06.2014  10
 86 Katica Čavor   28.06.2014  10
 87 Gluščević Olivera  01.07.2014  10 
 88 Petar Roganović  01.07.2014 10 
89 Nikola Lagator 01.07.2014 10
90  Sabrina Kapetanović 02.07.2014 20
 91  Anita Marković  10.07.2014  20
 92 Nina Marković  21.07.2014   10
 93  Anđela Marković  21,07,2017  10
94 Vanja Kostić 21,07,2014 10
95 Teodora Barbić 21,07,2014 10
96 Jeftović Živko 21,07,2014 10
97 Jeftović Jovan 21,07,2014 10
98 Ksenija Perović 21,07,2014 10
99 Gordana Perović 21,07,2014 10
100 Milica Dubraja 21,07,2014 10
101 Andrej Fantić 21,07,2014 10
102 Biljana Fantić 21,07,2014 10
103 Damjan Nikolić 21,07,2014 10
104 Mija Radović 21,07,2014 10
105 Nina Radović 21,07,2014 10
106 Jelena Radović 21,07,2014 10
107 Miljan radović 21,07,2014 10
108 Anita Raić 21,07,2014 10
109 Slavica Janjušević 21,07,2014 10
 110 Adela Barba   21.07.2014  10
 111 Vuko Barba   16.09.2014  10
 112  Martin Kmet 16.09.2014  20 
 113  Jevtović Neđeljka 19.09.2014  20 
 114  Crepulja Mijana  19.09.2014  20
115 Franović Svetlana 19.09.2014 20
 116  Slavica Lompar  19.09.2014  20
 117  Boro Samardžic  10.11.2014  20
 118 Andrej Plavšić 26.10.2014   10
119 Jovan Plavšić 26.10.2014 10
120 Andrej Nikolić 26.10.2014 10
 121 Zenović Zoran  17.11.2014  20
       
       

Ukoliko i vi želite da postanete vjeverica, o učlanjenju možete pročitati ovdje

Napomena: Tabela članova/ca će biti ažurirana 1-2 puta mjesečno. Ukoliko ste uplatili članarinu, a ne nalazite se na spisku, molimo Vas da nam javite putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

Stranica utisaka

Drage Vjeverice, u želji da unaprijedimo rad našeg zajedničkog planinarskog kluba i da doprinesemo što prijatnijoj atmosferi na našim druženjima u prirodi, željeli bismo da vas zamolimo da nam pomognete dostavljanjem svojiih utisaka, komentara, primjedbi, predloga, kritika i sugestija. Naravno, i po koja pohvala je dobrodosla. 

Niko nije savršen, pa ni PK Vjeverica, učimo u hodu, i zato su nam Vaši komentari jako važni, kako bi Vjeverica postala što prijatnije udruženje za sve one koji vole boravak u prirodi. Zahvaljujemo se unaprijed na Vašem doprinosu !!

Ovo je jedna od naјčitanijih stranica na sajtu Vjeverice. Biće nam drago da uvrstimo i vaše komentare među njih - pošaljite ih sa napomenom ZA STRANICU UTISAKA na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

---------------------------------------------------------------------

Zdravo Dragane,

Hvala na poruci, iskreno me je obradovala. Što se članarine tiče, pravila su jasna, ali i ja i supruga vjerujemo da zaslužujete i mnogo više. Vjerujem da ni u jednom društvu, ni za koje pare, se ljudi ne osjećuju prijatno i slobodno kao sa Vjevericama.

Inače i  Nikola se ucrvljao, jedva čeka prvu ovogodišnju turu, jer cijele sedmice trči između škole, muzičke i treninga karatea (sreća da ga bar zasad sve to zanima).Vidim da je za neđelju planirana i jedna jača turu, tako da se vjerovatno nećemo vidjeti. Ako vrijeme bude u redu, mi ćemo vjerovatno na Sv. Jeremiju.

U svakom slučaju, želim i klubu i tebi lično svako dobro.

Srdačno,

Siniša Odalović

------------------------------------------------

Onaj osjećaj kad se pojave drugari koje davno nisi vidio ni očekivao...

25.Novembar 2012 god.

Prelijep dan, kakav se samo poželjeti može, nedelja, sunce, toplo, mogao bi čovjek pomisliti početak ljeta. Ali ono što ne može da zavara je broj učesnika ture, ispred Kotorske pošte! Čak pedeset!I onaj osjećaj kad se pojave drugari koje davno nisi vidio ni očekivao, a i oni ''stari'' drugari i tako naprave savršen spoj. Biće to divan dan, već znam.

Danas smo peli do mauzoleja , da ujedno uživamo u prirodi, druženju, a  i odamo počast našem velikom državniku i piscu prije svega, Petru II Petroviću Njegošu. Posle duže vožnje kolima do Ivanovih korita , kreće nas čak pedesetak, puna šuma vjeverica i to od 10 pa do 60 godina. Tu je i puno novih lica i ono što posebno raduje mlađih vjeverica, što posebno imponuje svima kad znamo koliko je u današnje vrijeme,nažalost, teško pokrenuti mlade ljude za ovakve stvari i odvojiti ih od fejsbuka, igrica, kafića i sličnog.

Uz dosta kraćih pauza kako bi tempo prilagodili svim članovima grupe izlazimo na mauzolej. I kao uvijek poseban osjećaj, osjećaj poštovanja i ponosa istovremeno, i prema pjesniku i prema mauzoleju.I prema Na vidikovcu duži predah i naravno onaj trenutak kad vjeverice dijele sve što imaju, pljušte mandarine, jabuke, pite, domaćice, kikiriki i ostalo. Kakav spojJ

Uz par lijepih zajedničkih fotografija, provodimo lijepo vrijeme na krovu Lovćena, družimo se, uživamo, kao i uvijek.

Krećemo polako nazad, kroz predivnu bukovu šumu, zlatni tepih od lišća posut kao i uvijek u ovo doba godine.Velika je grupa, treba je držati na okupu svakako, pa se opet okupljamo na Međuvršju ja i Kole odvajamo prema Kotoru, želeći da današnji dan produžimo koliko je moguće.Spuštamo se lagano ka gradu, i ono zbog čega vrijedi preći i cijeli maraton da bi doživio, posle prolaska kroz borovu šumu izlazi se na krivinu na Praćište gdje pogled puca ka cijelom zalivu, i to onako potpuno neočekivano dok si  još okružen kamenjarom i brdima.jednostavno prelijepo.Putem ka Špiljarima, neobičan susret. Finkinja sa djetetom od godinu i mjesec na leđima,bila je sve do Krsca pa se vraća nazad. Imena se i ne sjećam (a ko bi ga zapamtio, neko tipično finsko ime;) ali su mi ostale urezane u pamćenju njene riječi kako je oduševljena ljepotom Crne Gore, kontrastima i gostoprimstvom ljudi. A nju je odlučila da upozna na baš onako netipičan način za turiste,ali blizak nama planinarima, penjući se na naše najljepše planine.Izrazila je pohvale o jako dobro obilježenim i uređenim planinarskim stazama oko Kotora, a koje inače većinom naš klub održava i markira, .I sve bi bilo extra, da nije pomenula na kraju onu dobro poznatu našu ''kulturu'' pojedinaca u CGi, obazirući se na neke deponije po Vrmcu, kad i sam ostadoh bez riječi, ni dužan ni kriv.nije joj bilo jasno, a ni meni da neko ne cijeni ono što ima i bar ako ništa drugo, pokuša da ga sačuva. Nego sjetih se ipak broja nas vjeverica,  ljubitelja prirode na turi i pozitivan duh koji nas pokreće, te da sve nas spaja ljubav prema  onom što imamo i što treba ako bar ništa, da sačuvamo za neke buduće vjeverice koje dolaze,ali i za sve nas i naše goste koji to kući iako nemaju,  nažalost ga znaju bolje cijeniti od nas samih. No kako vjeverica  svakim danom ima sve više, tako je sigurnije da će priroda u kojoj uživamo, biti sačuvana.  Jer kako kaže Vlatko Bulatović, naš član, ''Šuma se brani vjevericama''.

Uživamo i čuvajmo ljepote koje imamo                                      
prvo pero Vjeverice mega Ivan Radonjić

--------------------------------------------------------------------

Bila je to najmasovnija tura Vjeverice do sada

02.Avgust 2012.

Bila je to najmasovnija tura Vjeverice do sada. Iako nas je, možemo slobodno reći iznenadila prva tura, gdje smo očekivali članove kluba, a pojavilo se  čak oko pedesetak ljudi željnih prije svega pozitivne energije, dobrog druženja i uživanja  u prelijepom pogledu na grad i zaliv, noću. Sa Vrmca kod tvrđave, gdje smo se okupili , krenulo nas je sedamdesetak  po mjesečini, a bilo nas je sa svih strana.Vjeverice su stigle iz Herceg Novog, Kotora, Budve, Tivta , a tu je bilo i mnogo naših prijatelja i gostiju. Lagana šetnja po parku prirode Vrmac, uz više pauza, jer je sve zamišljeno kao noć za uživanje.

Foto aparati se čuju na sve strane, a  prave se nova poznanstva,  jačaju stara, na sve strane širi se pozitivna atmosfera. A prelijepu atmosferu upotpunjuje nezaboravan pogled sa vrha Sv.Ilije.

Tu su Kotor, Tivat i cijeli zaliv kao na dlanu. U prelijepom sjećanju ostaje pogled na osvjetljeni Kotor, gdje  3 puta dobijaju izgled 3 vatrena zmaja, jederenjak koji isplovljava iz luke, a iza njega ostaje svjetlucavi trag presijavajući se na mjesečini.

Uzaludni su pokušaji da stanemo svi u objektiv Jankovog fotoaparata, toliko nas je bilo da je ipak moralo da se radi više slika. Razmnožile se vjeverice, itekako;)

Ono što je bilo zamišljeno samo kao takoreći proba ovog ljeta, pokazalo se kao pun pogodak, iznenadivši čak i organizaciju kluba.

Noćne ture ''Vjeverice'' i  „Boka by Night" postale su popularne i veoma posjećene, neobična i privlačna promjena svim ljubiteljima prirode i pozitivne energije. Vrmac, naš park prirode, ispunio je očekivanja kao i svaki put, a mi na tren utolili želju novog uživanja i druženja u noćima punog Mjeseca.

prvo pero Vjeverice mega Ivan Radonjić

---------------------------------------------------------------------------------------

Cestitke Vjeverici za odlicnu organizaciju maratona

Cestitke Vjeverici za odlicnu organizaciju maratona, i hvala Draganu sto se potrudio da moju jaranicu i mene ukljuci na bar dio ture maratona. Cestitke brzim momcima!

Pozdrav! Zora Rajic

----------------------------------------------------------------

Milina Vas je bilo vidjeti

Gledala sam vas jutros iz luke.. bar one sto su isli uz zidine.. i svirala iz busa vama koji ste bili s grupom na Krstac.. (Dragan Jovanovic i Klaudio Katelan), a onda , na sledecoj krivini (Pjer Dragutinovic)... ignorisali ste me.. a ja se ubih objasnjavajuci Amerima kako su to moje drage vrijedne Vjeverice... .. salu na stranu... milina Vas je bilo vidjeti... taman sam bila krenula po Milku, kad sam doznala da su mnogi zavrsili i krenuli doma, tako da.. odoh i ja... Pozdrav, ljubim Vas sve!

Stanka Lazarevic

-------------------------------------------------------------------

Hvala Vam svima na drustvu i izuzetnoj organizaciji

Svaka cast, Vjeverice, hvala Vam svima na drustvu i izuzetnoj organizaciji.

Slavica Milic

------------------------------------------------------------------

Jos jednom da se zahvalim dragim domacinima

Jos jednom da se zahvalim dragim domacinima na gostoprinstvu i besprekornom organizacijom danasnjeg Maratona, sve je proteklo u najboljem redu od pocetka do kraja.  Jos jednom veliki pozdrav "Vjevericama". Treba pohvaliti trud fotografa nije lako bilo stic ove brze momke.Do skorog vidjenja. Pozdravljam Vas sa jos jednim velikim. ZIVJELI !

Nikola Brajovic p.d. Subra Herceg Novi

------------------------------------------------------------------

Planinarski pozdrav iz Beograda svim vjevericama...

Dragi Kotorani,

sve pohvale za odlicno organizovan maraton. Bilo je pravo uzivanje biti po lepom danu na tako atraktivnoj stazi. Preporucicu svima u Beogradu da sledece godine dodu na vasu akciju.

Planinarski pozdrav iz Beograda svim vjevericama, a posebno najsimpaticnijoj vjeverici (mislim da se zove Sandra),

Gordan Ruzic
elektrotehnicki fakultet u beogradu
bulevar Kralja Aleksandra 73
Beograd
Srbija

------------------------------------------------

Zadovoljstvo nam je bilo družiti se sa Vama

Dragi Vjeveričani,
da Vam se zahvalim na predivnoj organizaciji maratona. Zadovoljstvo nam je bilo družiti se sa Vama. Od Vas moraju da uče i drugi klubovi u CG i šire. Toliko ste dobri da željno čekam ponovno druženje. HVALA!

Dragoljub Krgovic p.d.Gorica Podgorica

------------------------------------------------------------------

Prelijepo iskustvo Pješačkog dana Kotor-Lovćen-Kotor 2012

Drage Vjeverice,


kad malo pogledam vremenski unatrag i nakon što su se dojmovi malo slegli, mogu vam samo zahvaliti na prelijepom iskustvu Pješačkog dana Kotor-Lovćen-Kotor 2012. Kolegica me bila pozvala da se pridužim maratonu - inače ne planinarim aktivno, iako volim planine, njhovu atmosferu, mir i druženje s planinarima - malo drugačijim ljudima. Nisam mislio da ću otpješačiti cijelu dužinu, računao sam se s njima rastati na Krstcu, pa se vratiti do grada. Na kraju nisam odustao, iako je bilo teških trenutaka (pogotovo prilikom spuštanja zadnjom dionicom prema Kotoru) - hvala ekipi s kojom sam penjao, hvala kolegici što me pozvala da im se pridružim, hvala Lovćenu na predivnom danu.

S moje strane primite najiskrenije pohvale za samu ideju organiziranja Pješačkog dana kao populariziranja planinarenja, kao i pohvale za bodrenje od strane vaših članova na kontrolnim točkama. Svaka čast na organizaciji, dobro markiranoj trasi, vodi i energetskim pločicama na stazi, majici kao poklonu, bonu za ručak. Ako sam nešto zaboravio, nemojte zamjeriti!

Hvala na predivnom danu. Nadam se da se uskoro opet družimo.
Filip POSAVEC,
mag.ing.aedif. / M.Eng. C.E.

------------------------------------------------------------------

Sa Vjevericom na Lovćen

Boravak u Crnoj Gori iskoristio sam da jedan dan budem na izletu sa planinarima iz kotorskog  planinarskog društva VJEVERICA.

Obradovao sam se kada nas se skoro 40 okupilo na Krstacu, 900 metara iznad Kotora, neki su došli pešice od obale mora, a neki autom. Bile su zastupljene bukvalno SVE generacije ali ipak su dominirali mladji što je uvek lepo videti.

Postani član/ca P.K. Vjeverica

Postani-i-ti-Vjeverica1

Pravo učešća na pješačkoj turi imaju članovi/ce kluba P.K.Vjeverica.

Članovi/ce kluba mogu postati stariji maloljetnici/e (od 15 do 18 godina) i sve punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe. Ne postoji gornja granica u godinama za prijem u članstvo kluba.

Izuzetno, pravo učešća u pješačkoj turi imaju i zdrava i fizički sposobna djeca od 10 do 15 godina, pod uslovom da su u pratnji roditelja i/ili imaju pratioca.

Prije pristupanja članstvu,obavezno pročitajte i proučite sljedeća 2 dokumenta:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Da biste postali član/ca PK Vjeverica, potrebno je da:

1. Izmirite članarinu za tekuću godinu 

2. Popunite Članski karton PK Vjeverica

-----------------------------------------------------------------------------------------

Članarina

U toku uplata godišnjih članarina za tekuću godinu.

Visina godišnje članarine:

Za djecu i omladinu između 10-18 godina, studente i penzionere - 10,00 eura
Za odrasle osobe- 20,00 eura
Za porodice (2 ili više osoba iz iste porodice) - 10,00 eu po članu/ci

Molimo Vas da članarinu uplatite na račun P.K.Vjeverica u NLB Montenegro:

Naziv uplatioca: OBAVEZNO UPIŠITE VAŠE IME I PREZIME 
Svrha uplate: članarina za ______ godinu
Naziv primaoca: Planinarski klub Vjeverica
Žiro račun NLB Montenegro: 530-0000000021001-60

Ukoliko imate nedoumice, možete nas kontaktirati e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Napomena: Obavještavamo buduće članove kluba da nisu u obavezi uplaćivati odmah članarinuveć mogu redovno učestvovati na 3 probne naše ture, pa ukoliko sa Nama pronađu svoje zadovoljstvo i uživanje, a budu željni da ga dalje dijele - potom to urade.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Članski karton


Molimo vas da uz uplatu članarine ispunite i Članski karton PK Vjeverica po uplati članarine za tekuću godinu i pošaljete ga na e-mail kluba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa napomenom: Članski karton PK Vjeverica.

Važno nam je da dobijemo vaše članske kartone kako bismo imali preciznu evidenciju o članstvu. Oni koji su uplatili članarinu, a nemaju ispunjen karton, biće kontaktirani i upitnik će im biti poslat na ličnu e-mail adresu radi popunjavanja.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gdje su ulažu sredstva od članarina

 

Organizacioni tim Vjeverice, kao i vodiči, angažovani su na volonterskoj osnovi.

Kako biste i Vi imali uvid u korišćenje uplaćenih članarina, šaljemo Vam pregled dijela naših aktivnosti i planova oko ulaganja kluba na nivou tekuće godine, tj u koju svrhu i za koju namjenu biva utrošen novac od Nas svih:

- majica kluba sa logom Vjeverice (molimo vas da nam se jave svi oni koji uplate uredno članarinu, a nemaju već svoju majicu kluba. Javite se na bilo koji od nasih kontakata, telefonom ili e-mailom)
- dio troškova za organizovanje Pješačkog dana Kotor - Lovćen - Kotor
- alat i materijal za održavanje i markiranje staza (održavanje motorne pile, boje i četke za markiranje, kosjeri..)
- kupovina GPS uređaja - za tačno utvrđivanje karakteristika staza i bolje snalaženje u prirodi
- kupovina nekih djelova planinarske opreme kluba koja će koristiti svima, po potrebi (štapovi za hodanje, dereze, cepini...)
- zastava Vjeverice i drugi PR materijal
- godišnji kalendar
- pomoć u organizovanju posebnih tura, pokrivanje dijela troškova po potrebi.....

 

clanstvo

Opšti kriterijumi i pravila Vjeverice

OPŠTI KRITERIJUMI I PRAVILA ZA UČESNIKE/CE PJEŠAČKIH TURA U ORGANIZACIJI P.K.VJEVERICA - KOTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- Pravo učešća na pješačkoj turi imaju članovi/ce kluba, stariji maloljetnici/e (od 15 do 18 god.), sve punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe.

- Pravo učešća u pješačkoj turi imaju i zdrava i fizički sposobna djeca od 7 do 15 god. pod uslovom da su u pratnji roditelja i/ili imaju pratioca.

- Djeca ispod 10 godina ne mogu biti učesnici ture osim ako to karakteristike ture i terena (markacija, prohodnost i reljef) te vremenske prilike dozvoljavaju. U takvim slučajevima djeca moraju biti u pratnji roditelja ili punoljetnog staratelja, pri čemu ta osoba preuzima na sebe odgovornost za njihovu bezbjednost i sigurnost.

-Trudnicama se ne preporucuje ucesce na pjesackim turama, osim u slucaju kada je u objavi ture izricito naglaseno da je pj. tura pogodna i za trudnice.

- Učesnikom/com pješačke ture se smatra ona osoba koja se prethodno uredno prijavila koordinatoru/ki, upisala i potpisala u spisak učesnika.

- Učesnik/ca svojim prijavljivanjem i potpisom na listi učesnika, preuzima na sebe odgovornost za ličnu bezbjednost i sigurnost. 

- Učesnik/ca mora poštovati osnovna pravila sigurnog kretanja.

- Učesnik/ca mora postovati pravila i plan ture te slijediti upustva i/ili upozorenja koordinatora/ke ture.

- Učesnik/ca mora biti propisno odjeven i obuven.

- Učesnik/ca mora da ponese sa sobom: vodu, mobilni telefon (prethodno napunjena baterija) i džepnu lampu. U zavisnosti od trajanja i trase ture učesnik/ca treba da ponese i lagani obrok.

- Zbog stalnog kontakta sa Koordinatorom/kom, Učesnik/ca mora da drži mobilni telefon uključen.

- Svaki Učesnik/ca koji skrene sa prethodno dogovorene trasa ili se ne pojavi u očekivanom vremenu na prolaznim tačkama ili želi da odustane ili ima bilo kakve probleme mora da se, čim prije, javi Koordinatoru/ki ture ili njegovom pomoćniku na začelju, na prethodno dobijen broj mobilnog telefona.

---------------------

Generalne napomene o organizaciji pješačkih tura:

-Odabir pjesačke ture se obavlja od ponedeljka do srijede. Predlozi se primaju na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Facebook Vjeverica-Kotor ili putem sms poruka na mob. 069 651 545.
-Pješačke ture, osnovni podaci o turi i ime koordinatora i kontakt, se objavljuju najkasnije do petka, na sajtu, FB i putem mailing liste This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ukoliko želite da primate informacije mailom, prijavite se na mailing listu na ovom sajtu.
-Informacije o turi, organizaciji odlaska i povratka, po potrebi i na zahtvjev, daje koordinator/ka ture čije ime i kontakt mob. je prethodno objavljen.
-Okupljanje i polazak na turu je obično u nedjelju do 8 ura, ispred glavne kotorske pošte.

Informacije u vezi članstva u P.K. VJEVERICA pročitajte ovdje

 

Pješački dan: Kotor-Lovćen-Kotor

Pješački dan Kotor-Lovćen-Kotor održava se svake godine, prve nedjelje oktobra mjeseca.

Ciljevi manifestacije su:

- Promovisanje pješačenja kroz prirodu i boravka u prirodi kao vida zdravog života;
- Podsticanje i doprinos očuvanju životne sredine;
- Podsticanje razvoja održivih vidova turizma - promovisanje prirodnih ljepota zaleđa Kotora i Lovćenskih padina;
- Upoznavanje i druženje sa onima koji vole prirodu;

Karakteristika ove manifestacije je da trase vode kroz vrlo atraktivne prirodne predjele, od morske obale preko kamenitog zaleđa kotorskih strana pa do šumovitog dijela Nacionalnog parka "Lovćen". Takođe, trase prolaze i kroz značajne kulturno istorijske spomenike kao što su bedemi starog grada Kotora sa tvrđavom Sv. Ivan, stari pješački put Kotor-Njegusi-Cetinje i Njegošev mauzolej na Lovćenu.

Ono sto ovaj pjesacki dan čini posebnim, sem izuzetne raznovrsnosti i atraktivnosti krajolika kroz koji trasa prolazi, je i podatak da se kreće sa "morske pjene" a da se najvišlja tačka nalazi na oko 1700 metara nadmorske visine.

Program je podijeljen u tri kategorije:

1. maraton Kotor-Lovćen-Kotor
2. pjesacka tura Krstac
3. rekreativna tura Praćište.

Mjesto okupljnaja i polazak za sve kategorije je Gurdic - juzna gradska vrata. Cilj za sve kategorije su sjeverna gradska vrata - Tabačina tj. "Crnogorski Pazar".


Krajnje tačka po kategorijama su:

1. Maraton - Njegošev mauzolej (1657m)
2. Pjesacka tura Krstac - prevoj Krstac (948m)
3. Rekreativna tura Praciste - zaravan Praciste (oko 500m).

Pravo učešća u kategoriju maraton imaju sve punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe i stariji maloljetnici/e uz prisustvo roditelja ili staratelja.

Pravo učešća u pjesackoj i rekreativnoj kategoriji imaju stariji maloljetnici, punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe.

PRAVILA I UPUSTVA:

- Pravo učešća u kategoriji maratona imaju sve punoljetne, zdrave i fizički sposobne  osobe.

- Pravo učešća u pjesackoj i rekreativnoj kategoriji imaju stariji maloljetnici, punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe.

- Učesnikom/com manifestacije se smatra ona osoba koja se prethodno uredno prijavila organizatoru te kojoj je organizator dodijelio startni broj.

- Učesnik/ca manifestacije svojim potpisom, na listi učesnika, preuzima na sebe odgovornost za ličnu bezbjednost i sigurnost.

- Učesnik mora poštovati osnovna pravila sigurnog kretanja, primjereno se ponasati u prirodi i cuvati prirodu kroz koju prolazi.

- Učesnik mora postovati pravila maratona.

- Učesnik mora biti propisno odjeven i obuven.

- Učesnik mora da ponese sa sobom: vodu, mobilni telefon (prethodno napunjena baterija) i džepnu lampu.

- Zbog stalnog kontakta sa organizatorom, učesnik mora da drži mobilni telefon uključen.

- Učesnik koji prođe kontrolne tačke: Krstac, Njegošev mauzolej, Vrh polja i Žanjev Do mora se upisati u Knjigu  ucesnika a prolaz će im biti ovjeren pečatom u učesničkom kartonu.

- Svaki učesnik maratona, pjesacke i rekreativne kategorije dobija učesnički karton u kojem se unose podaci o učesniku i startni broj i u kojem se unosi ovjera prolaza kroz kontrolne tačke. Učesnički karton sadrži i kontakt telefone organizatora a data je i mapa sa ucrtanim trasama po kategorijama.

- Svaki učesnik koji skrene sa trasa ili se ne pojavi u očekivanom vremenu na kontrolnoj tački ili želi da odustane ili ima bilo kakve probleme mora da se, čim prije, javi organizatoru na datim mobilnim telefonskim brojevima.

- Učesnik maratona koji prvi prođe kroz cilj, a koji prethodno ovjeri prolaze na svim kontrolnim tačkama, u vremenu kraćem od 12 sati od časa polaska sa cilja, biće proglašen za pobjednika maratona. Pobjednik dobija diplomu.

- Učesnici  manifestacije koji dođu na kontrolnu tačku Žanjev Do nakon 17:30 sati, neće moći nastaviti pjesacenje i za njih će biti obezbijeđen prevoz do cilja.

- Učesnici kategorije Maraton dobijaju majice.

Planine Crne Gore

"Crna Gora se nalazi na jugoistoku Evrpskog kontinenta tacnije u samom centru Balkanskog poluostrva. Prostire se na povrsini od 13815 kilometara kvadratnih i nju cini populacija od 650580 stanovnika. Crna Gora sa svoje juzne strane izlazi na Jadransko more i posjeduje obalu u duzini od 294 km , dok se sa drugih strana spaja sa visokim planinama Balkana. Njena teritorija predstavlja bogastvo reljefa jednog mjesta nezabiljezenog u svijetu.

Iako se Crna Gora svrstava u mediteranske zemlje, moze se reci da je to i planinsko podrucje jer u 60% njene teritorije spada reljef visine preko 1000m nadmorske visine kao sto je prikazano na slici.

Na takvom malom prostoru koji zahvata Crna Gora priroda je bila veoma unosna. Ne postoji takvo malo mjesto u svijetu koje posjeduje toliko prirodne ljepote, na moru 106 km pjeskovitih i pjescanih plaza, dok na drugog kraju zemlje veoma visoke planine kao sto su Durmitor, Lovecen, Prokletije koje su odvojeni kanjonima Tare, Lima i ostalih prelijepih rijeka.

Ponuda Crne Gore je velika. Krecuci se redom od juga prema sjeveru, tu su: Rumija, Lovcen, Subra i Orjen, sa bogatim istoriskim i kulturnim nasljedjem stecenim kroz vjekove. Zatim ide Skadarsko jezero sa preko 500 ili vise biljnih i zivotinskih vrsta i takodje ogromnim nasljedjem u spomenicima, tvrdjavama i manastirima. Dalje preko Prokletija i Komova, koji obiluju stijenama relativne visine do 700m, slijede Moracke planine sa slicnim stijenama i Bjelasica sa izvanrednim skijaskim terenima, i na kraju Durmitor i Sinjajevina o kojima se dosta zna, ali gdje ima jos mnogo da se pokaze.

Svi ovi masivi su konglomerat kanjona: Tare - jedan od najljepsih u Evropi, Nevidio zadnjeg osvojenog u Evropi, Mrtvice najdubljeg u Evropi itd. Sam Durmitorski masiv je oivicen kanjonima Pive, Tare i Komarnice a tu su kanjoni: Susice, Bukovice, Bijele i Pridvorice, zatim interesantni i prakticno neistrazeni kanjon rijeke Skudre, koji se nalazi uz zidine stare gradske tvrdjave Kotor i zatim kanjon Cijevne.

Svi ovi planinski masivi obiluju glecerskim jezerima, stogodisnjim sumama i planinskim potocima. Mnoga mjesta su fantasticna izletista za masovni planinski turizam, kad su u pitanju jezerske doline i uopste doline u tim planinama. Za razliku od dolina vecina planinskih vrhova, osim Bjelasice, Ljubisnje, Sinjajevine i jos poneke planine u juznom dijelu Crne Gore, zahtijevaju dobro planinarsko i alpinisticko iskustvo."

(preuzeto sa: www.montenegro-info.net )

kotorske strane
Kotorske strane

Vjeveričje ture

Generalne napomene o organizaciji pješačkih tura:

-Odabir pjesačke ture se obavlja od ponedeljka do srijede. Predlozi se primaju na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Facebook Vjeverica-Kotor ili putem sms poruka na mob. 069 651 545.
-Pješačke ture, osnovni podaci o turi i ime koordinatora i kontakt, se objavljuju najkasnije do četvrtka, na sajtu, FB i putem mailing liste This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ukoliko želite da primate informacije mailom, prijavite se na mailing listu na ovom sajtu.
-Informacije o turi, organizaciji odlaska i povratka, po potrebi i na zahtvjev, daje koordinator/ka ture čije ime i kontakt mob. je prethodno objavljen.
-Okupljanje i polazak na turu je obično u nedjelju do 8 ura, ispred glavne kotorske pošte.

Dobrodošli.

VRMAC
Ture P.K."Vjeverica"
Približno trajanje (sati) Približna maksimalna nad. visina (metara) Kategorija
Peluzica/Doncici-Forteca-Sv.Ilija-G. Lastva-Orasje (Sv.Vid)-Sv.Nedjelja ili Lepetani 6 760 srednja
Peluzica/Doncici-Forteca-Cisti vrh-Sv.Ilija-Pasiglav-Kuk –G.Bogdasici-Forteca-Peluzica/Doncici 6 760 srednja
Peluzica/Doncici-Forteca-Sv.Ilija-Pasiglav-Kurilo-Sv.Nedjelja-Kuk-Tivat centar 5 760 srednja
Peluzica/Doncici-Forteca-Sv.Ilija-Pasiglav-G.Bogdasici-Popova gl.-Peani-Tivat centar 5 760 srednja
D.Stoliv-G.Stoliv-Sv.Ilija-Forteca-Peluzica/Doncici 6 760 srednja
D.Stoliv-G.Stoliv-Lovorika-Peckovica-Orasje (Sv.Vid)-G.Lastva-Sv.Ilija-Forteca-Peluzica/Doncici 8 760 srednja
D.Stoliv-G.Stoliv-Lovorika-Peckovica-Orasje (Sv.Vid)-G.Lastva-G.Bogdasici-Forteca-Peluzica/Doncici 8 500 srednje-teška
Markov rt-Sv.Ilija-Forteca-Peluzica/Doncici 6 760

srednjaKOTORSKE STRANE
Ture P.K."Vjeverica"
Približno trajanje (sati) Približna maksimalna nad. visina (metara) Kategorija
Dobrota/Tomici-V.Zalazi-D.Gacevici-G.Gacevici-Djerinski vrh-Pestingrad-Krstac-Praciste-Spiljari-Kotor/ Crnogorski Pazar 10 1000 teška
Dobrota/Tomici-V.Zalazi-M.Zalazi-Valista-G.Oravac/Kljajevici-D.Oravac 10 1000 teška
D.Oravac-Kljajevici-Valista-M.Zalazi-V.Zalazi-D.Gacevici-G.Gacevici- Djerinski vrh-Pestingrad-Krstac 10 1000 teška
Sv.Stasija-M.Zalazi-V.Zalazi-Knjaz Do-Krstac-Pracista-Kotor 10 1000 teška
Sv.Stasija-M.Zalazi-Valista-Gomilica-G.Oravac/Sv.Nikola-D.Oravac 8 1000 teška
Ljuta-Stube-M.Zalazi-V.Zalazi-Krstac 8 1000 teška
Ljuta-Stube-Valista-G.Oravac-D.Oravac 6 1000 teškaLOVĆENSKE STRANE
Ture P.K."Vjeverica"
Približno trajanje (sati) Približna maksimalna nad. visina (metara) Kategorija
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Krstac-Zanjev Do-Pracista-Sv.Ivan-Skaljarska pjaca 6 1000 srednja
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Krstac-Medjuvrsije-Jezerski vrh-Jezero-Njegusi 10 1650 teška
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Zanjev Do-Ploce-Dolovi-Ivanova Korita 8 1300 teška
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Krstac-Vrh Polja-Njegusi-Sanik-Stara lazina-Bajice/Cetinje 10 900 srednja - teška
Kotor/Crnogorski Pazar-Spiljari-Praciste-Zanjev Do-Dolovi-Ivanova Korita-Majstori-Man.Stanjevici-D.Pobori-Podostrog-Podmaine/Budva 12 1200 teška
Kotor-Crveni Brijeg-10.krivina-Zanjev Do-Pracista-Spiljari-Kotor 8 900 srednja
Kotor-Trojica-Mirac-Cavori-Majstori-Ivanova Korita 8 1200 teška
Kotor-Trojica-Mirac-Dolovi-Medjuvrsije-Vuci Do-Krstac 10 1300

teška

Kotor-Trojica-Mirac-25.krivina-Zanjev Do-Pracista-Kotor 8 900 teška
Bukovica-Tresnja-Jezerski Vrh 4 - laka
Bukovica-Jezero-Jezerski Vrh 4 - laka

 

PERAŠKE I RISANSKE STRANE
Ture P.K."Vjeverica"
Približno trajanje (sati) Približna maksimalna nad. visina (metara) Kategorija
Risan-Ubalac-Sv.Ilija-Perast 8 800 srednja - teška
Risan-Ubalac-Sv.Ilija-G.Oravac-D.Oravac 8 800 srednja
Risan-Ubalac-Sv.Ilija-G.Oravac-Gomilice-Valista-M.Zalazi-V.Zalazi-Gacevici-Knjaz Do-Krstac 12 900 teška
Perast-Sv.Ilija-G.Oravac-D.Oravac 6 800 srednja

 

LUSTICA I GRBALJ [“MORSKE TURE”]
Ture P.K."Vjeverica"
Približno trajanje (sati) Približna maksimalna nad. visina (metara) Kategorija
Traste-Bigova-Grabovac-Milovici-Radovici 6
/
srednja
Brdista-Solila-Radanovici 6
/
laka
Radovici (Oblatno) -Lusticka sela-Rose-Bjelila-Radovici 10
350
srednja

 

Gostovanje: Kanjon Mrtvice, maj 2009

O Vjeverici

vjeverica-novi1Planinarski klub "Vjeverica" Planinarski klub "Vjeverica" zvanično je osnovan 20. februara 2008. u Kotoru. Iako je ovo formalni datum osnivanja planinarskog kluba, članovi/ce "Vjeverice" su se okupljali i pješačili nekoliko godina ranije kao neformalna grupa ljubitalja prirode. Među planinama koje smo do sada puno puta obilazili su: Vrmac, Lovćen, Orjen, Kotorske strane... Na našim nedjeljnim turama, rado obilazimo i sela u zaleđu Boke Kotorske kao što su: Gornji Stoliv, Gornja Lastva, Gornji Morinj, Mali i Veliki Zalazi... po nekada organizujemo laganije šetnje po Luštici i Grblju... Na pohodima rado odmaramo u sjenci brojnih austrougarskih tvrđava i planinskih crkvica. Dok pješačimo, uživamo u prekrasnim predijelima koji se pružaju pred nama... Vjeverica je klub koji okuplja one koji vole planinu i druženje u prirodi, bez obzira na pol, godine i prethodno planinarsko iskustvo. 

Klub svoje aktivnosti usmjerava na ostvarivanje sljedećih ciljeva:

  • stvaranje pozitivnih navika za sadržajno provođenje slobodnog vremena
  • popularizacija i razvoj planinarskog sporta
  • briga o prirodnom okruženju
  • učestvovanje na planinarskim i drugim manifestacijama
  • podsticanje kulture boravka u prirodi
  • organizovanje manifestacija koje promovisu planinarenje...

Želite da se učlanite u Vjevericu ? Kliknite ovdje

Da pogledate šarenu lepezu vjeveričjih aktivnosti kliknite ovdje

Za više informacija o pješačkom danu Kotor-Lovćen-Kotor pogledajte video

Pročitajte na stranici utisaka šta naši članovi kažu o pješačenju sa Vjevericom

Ukoliko volite planinu i druzenje u prirodi, pridružite nam se ! 

vjeverice-pastrovici
Vjeverice u Paštrovićima

 

FaLang translation system by Faboba