Novosti Vjeverice

Pješačka tura ljepotama Gornjeg Stoliva, 19/4/2015.

Detalji ture su na sajtu www.vjeverica.org u kalendaru sa lijeve strane. Vidimo se vjeverice :)

2

Članak o vjeveričjoj turi objavljen u DAN-u

Staze zarasle u korov (HVALA Mirjani Popović)

Sela na Luštici su divna zbog rijetke autentične gradnje, samo kad bi se još ove staze očistile i obilježile za planinare i za lokalno stanovništvo, kaže Maja Trajkovska Sa guvna na vrhu pruža se predivan pogled na otvoreno more – vide se Arza, Mamula, Prevlaka…KO­TOR- Gru­pa pla­ni­na­ra klu­ba „Vje­ve­ri­ce“ ima­la je div­nu pri­li­ku da nedavno prošeta sta­za­ma du­gim oko 15 ki­lo­me­ta­ra i to­kom šest sa­ti obi­đe dio se­la po­lu­o­str­va Lu­šti­ca i da u la­ga­nom ho­du uži­va u pre­li­je­pim vi­di­ci­ma i pej­za­ži­ma s po­gle­dom na Bo­ko­ko­tor­ski za­liv i na otvo­re­no mo­re. Uz vo­di­ča Sve­tla­nu Ki­ka­no­vić, ko­ja je po­ri­je­klom s Lu­šti­ce, pje­ša­ci iz Her­ceg No­vog, Tiv­ta, Ko­to­ra, svih sta­ro­snih do­bi (naj­mla­đi Đor­đe Ča­vor, uče­nik Sred­nje po­mor­ske ško­le) kre­nu­li su iz Bje­li­la, ma­log mje­sta na sa­moj oba­li, gdje se tre­nut­no gra­đe­vin­skim ma­ši­na­ma ra­di na pro­ši­re­nju pri­o­bal­nog pu­ta ra­di po­sta­vlja­nja re­gi­o­nal­ne ka­na­li­za­ci­je. 

Srecan Uskrs želi Vam Vaša Vjeverica

Zbog nadolazećih praznika i ovog vikenda, komplikovano nam je organizovati pješačku turu. Tako da sve prebacujemo za sledeći vikend, pa nastavljamo gdje smo stali. Uz izvinjenje i nadu da ćete lijepo provesti dane vikenda i ispuniti se zadovoljstvom, Vas pozdravljamo!! Organizacija kluba VJEVERICA

Srecan Uskrs želi Vam Vaša Vjeverica

Izvještaj sa pješačke ture po Luštici 29.03.2015.

Evo kratkog izvještaja sa pješačke ture po Luštici 29.03.2015.:

- 21 ucesnik/ca od kojih 13 clanova/ca kluba

- Prije pokreta: svi ucesnici ture se upisali u spisak & saposten plan ture

- Vremena prolaza i duzine po prolaznim mjestima (oko): Bjelila – Gošići (“uz potok”), 1km/20min; Gošići-Babunci, 5km/1,5 sat; Babunci-Radovanići, 1km/30min; Radovanići-Brguli, 2km/45min; Brguli-Babunci, 1km/30min.

Lustica11

Prihodi od prodaje kalendara PK Vjeverica 2015

Drage Vjeverice,

nadamo se da uživate u Vjeveričjem kalendaru za 2015. Kako smo do nedavno prodavali posljednje primjerke kalendara, konačno evo i finalnog izvještaja. Dolje možete pogledati koliko je i na kojim mjestima sredstava prikupljeno, kolika je uloženo u štampu i kako su na kraju prikupljena sredstva raspoređena.

Hvala svima koji ste kupovinom kalendara pomogli našoj Mirjani, čijoj su porodici sredstva predata i zbog koje su sve dolje pomenute akcije organizovane.

I naravno, hvala svima koji ste se volonterski angažovali pripemajući fotografije i sam kalendar kao i u akcijama prodaje u gradovima Boke !

Vidimo se uskoro na turama !!!

Vaša Vjeverica

prodaja kalendara

Pješačka tura Vjeverica za ispraćaj Marta :)

29. mart 2015. nedjelja na Luštici ! Pročitajte detalje o turi na sajtu u kalendaru sa lijeve strane.

Lustica

O trci "Između mora neba" u dnevnim novinama DAN

dan clanak

Izvještaj sa ture Pestingrad, 15. mart 2015.

Na turi je bilo ukupno 32 učesnika od kojih 12 nisu članovi kluba. Prije početka ture svi su se upisali u spisak učesnika I saopšten im je plan ture. Tura je trajala tačno 10 sati I sve je proteklo u najboljem redu. Staza je uglavnom dobra, mada ima nekih djelova koji nisu označeni I koji su počeli da zarastaju, a to je ona prečica od Knež dola pa do skretanja za Pestingrad I dalje staza do Velikih Zalaza i takođe na pojedinim mjestima staza koja ide od Velikih Zalaza do Sv. Vrače je počela da zarasta I djelovi staze su oštećeni.

baner-pestingrad

Planinari PK „Vjeverica” Kotor organizovali pješačku turu na Vranovo brdo i tvrđavu Sveti Andrija

dan CLANAK

Kratak izvještaj nakon ture VELJE SELO, 8.mart 2015.

- Prije pokreta: svi ucesnici ture se upisali u spisak & saposten plan ture 
- 9-oro ucesnika/ca od kojih 5-oro clanovi/ce kluba. Spisak dostavljen Predsjedniku
- Sve staze prohodne i u vrlodobrom stanju.

tura-velje-selo

Subra u Noći punog mjeseca

Nakon uspješno završenog i primjereno uslovima - lijepo organizovanog zimskog početnog planinarskog kursa na Orjenu, tradicionalno, i ove godine p.k. Subra organizuje i izlazak na istoimeni vrh Orjena u noći punog Mjeseca. Uspon je predvidjen sa Subote na Nedjelju 07. - 08. Marta. U prilogu je njihova pozivnicu sa vise detalja. Ne zaboravite vreću za spavanje ponijeti.

12-noc

Odražana Vjeveričja skupština i proslavljen 7. rođendan kluba

Godišnja skupština PK Vjeverica održana je 20. februara 2015. u Galeriji Solidarnosti, Kotor.  Taj dan je istovremeno i rođendan kluba tj. datum kada je PK Vjeverica osnovana. Skupštini je prisustvovalo 27 gostiju, članova/ca i simpatizera PK Vjeverica.

skupstina-lkolaz

Kratak pregled aktivnosti PK Vjeverica u 2014. godini

Za potrebe Vjeveričje Skupštine, napravili smo kratak pregled aktivnosti PK Vjeverica u 2014. godini.

infografija

Pozivamo vas na Vjeveričju skupštinu

Svim vjevericama - sadašnjim i budućim, onima koji se tako osjećaju i onima koji posjeduju interesovanje za boravak u prirodi i druge aktivnosti našeg kluba....ako još niste dio vjeverica, prava je prilika da postavite pitanja i da se sada uključite !

vjevericja-skupstina-2015

FaLang translation system by Faboba