Pravila i uputstva

- Pravo učešća na maratonu i polumaratonu imaju sve punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe.

- Pravo učešća u rekreativnoj kategoriji imaju stariji maloljetnici, punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe.

- Učesnikom maratona se smatra ona osoba koja se prethodno uredno prijavila organizatoru te kojoj je organizator dodijelio startni broj.

- Učesnik maratona svojim potpisom, na listi učesnika, preuzima na sebe odgovornost za ličnu bezbjednost i sigurnost.

- Učesnik mora poštovati osnovna pravila sigurnog kretanja.

- Učesnik mora postovati pravila maratona.

- Učesnik mora biti propisno odjeven i obuven.

- Učesnik mora da ponese sa sobom: vodu, mobilni telefon (prethodno napunjena baterija) i džepnu lampu.

- Zbog stalnog kontakta sa organizatorom, učesnik mora da drži mobilni telefon uključen.

- Učesnik koji prođe kontrolne tačke: Krstac, Njegošev mauzolej, Vrh polja i Žanjev Do mora se upisati u Knjigu maratona a prolaz će im biti ovjeren pečatom u učesničkom kartonu.

- Svaki učesnik maratona / polumaratona / rekreativne kategorije dobija učesnički karton u kojem se unose podaci o učesniku i startni broj i u kojem se unosi ovjera prolaza kroz kontrolne tačke. Učesnički karton sadrži i kontakt telefone organizatora a data je i mapa sa ucrtanim trasama po kategorijama.

- Svaki učesnik koji skrene sa trasa ili se ne pojavi u očekivanom vremenu na kontrolnoj tački  ili želi da odustane ili ima bilo kakve probleme mora da se, čim prije, javi organizatoru na datim mobilnim telefonskim brojevima.

- Učesnik maratona koji prvi prođe kroz cilj, a koji prethodno ovjeri prolaze na svim kontrolnim tačkama, u vremenu kraćem od 12 sati od časa polaska sa cilja, biće proglašen za pobjednika maratona. Pobjednik dobija diplomu.

- Učesnici maratona koji dođu na kontrolnu tačku Žanjev Do nakon 17:30 sati, neće moći  nastaviti maraton i za njih će biti obezbijeđen prevoz do cilja.

- Učesnici maratona koji prodju kroz cilj, dobijaju diplome.

FaLang translation system by Faboba