Novosti Vjeverice

Kanjonom Mrtvice 14. Juna 2015.

KANJON MRTVICE
Kategorija: srednja
Vrijeme okupljanja i pokret učesnika: 05:20 sati, nakon upisa učesnika (tolerancija čekanja, i upisivanje 15.ak minuta)
Mjesto okupljanja učesnika: benz. stanica Vuk petrol u Kotoru
Vrijeme trajanja aktivnog hoda; oko 6 sati
Prevoz:  Sopstvenim vozilima
Dužina staze: 13 km
Koordinatori: Aleksandra 069 233 859 Dragan 068 794 867  Marjan 068 403 730

Napomene: 
Troškove prevoza dijelite sa brojem putnika u kolima kojima budete išli.. pomognite vozačima! 

16. Orjenski maraton !! 30-31.Maj 2015.

Drage Vjeverice, Proslijeđujemo pozivnicu p.k. Subra Herceg Novi za manifestaciju na kojoj tradicionalno uzimamo učešće - ORJENSKI MARATON. U nastavku mejla su detalji koje obavezno pročitajte, sa kontaktima na koje ćete izvršiti prijavu. Predlog maratoncima je otići dan ranije, u petak, 29. Maja kako bi se noge odmorile za Subotu ujutro. Orjen nas čeka!! :)
 
orjen maraton

5. Lovćenski maraton !! 17.Maj 2015.

U organizaciji p.k.Kapetan Angel, i ove godine planinarski maraton - po 5. put. Na sajtu kluba Kapetan Angel http://www.kapetanangel.me/ pogledajte detalje i kontakte. Planiran pokret iz Kotora u 06:15 sati od parkinga Vuk petrol benzinske stanice u Kotoru. Vjeverice i zainteresovani iz drugih gradova mogu nas čekati na prevoju Troica 5 minuta kasnije, kada bismo trebali tuda proći. 
 
lm2015

Članak o vjeveričjoj turi objavljen u DAN-u

Staze zarasle u korov (HVALA Mirjani Popović)

Sela na Luštici su divna zbog rijetke autentične gradnje, samo kad bi se još ove staze očistile i obilježile za planinare i za lokalno stanovništvo, kaže Maja Trajkovska Sa guvna na vrhu pruža se predivan pogled na otvoreno more – vide se Arza, Mamula, Prevlaka…KO­TOR- Gru­pa pla­ni­na­ra klu­ba „Vje­ve­ri­ce“ ima­la je div­nu pri­li­ku da nedavno prošeta sta­za­ma du­gim oko 15 ki­lo­me­ta­ra i to­kom šest sa­ti obi­đe dio se­la po­lu­o­str­va Lu­šti­ca i da u la­ga­nom ho­du uži­va u pre­li­je­pim vi­di­ci­ma i pej­za­ži­ma s po­gle­dom na Bo­ko­ko­tor­ski za­liv i na otvo­re­no mo­re. Uz vo­di­ča Sve­tla­nu Ki­ka­no­vić, ko­ja je po­ri­je­klom s Lu­šti­ce, pje­ša­ci iz Her­ceg No­vog, Tiv­ta, Ko­to­ra, svih sta­ro­snih do­bi (naj­mla­đi Đor­đe Ča­vor, uče­nik Sred­nje po­mor­ske ško­le) kre­nu­li su iz Bje­li­la, ma­log mje­sta na sa­moj oba­li, gdje se tre­nut­no gra­đe­vin­skim ma­ši­na­ma ra­di na pro­ši­re­nju pri­o­bal­nog pu­ta ra­di po­sta­vlja­nja re­gi­o­nal­ne ka­na­li­za­ci­je. 

Srecan Uskrs želi Vam Vaša Vjeverica

Zbog nadolazećih praznika i ovog vikenda, komplikovano nam je organizovati pješačku turu. Tako da sve prebacujemo za sledeći vikend, pa nastavljamo gdje smo stali. Uz izvinjenje i nadu da ćete lijepo provesti dane vikenda i ispuniti se zadovoljstvom, Vas pozdravljamo!! Organizacija kluba VJEVERICA

Srecan Uskrs želi Vam Vaša Vjeverica

Izvještaj sa pješačke ture po Luštici 29.03.2015.

Evo kratkog izvještaja sa pješačke ture po Luštici 29.03.2015.:

- 21 ucesnik/ca od kojih 13 clanova/ca kluba

- Prije pokreta: svi ucesnici ture se upisali u spisak & saposten plan ture

- Vremena prolaza i duzine po prolaznim mjestima (oko): Bjelila – Gošići (“uz potok”), 1km/20min; Gošići-Babunci, 5km/1,5 sat; Babunci-Radovanići, 1km/30min; Radovanići-Brguli, 2km/45min; Brguli-Babunci, 1km/30min.

Lustica11

Prihodi od prodaje kalendara PK Vjeverica 2015

Drage Vjeverice,

nadamo se da uživate u Vjeveričjem kalendaru za 2015. Kako smo do nedavno prodavali posljednje primjerke kalendara, konačno evo i finalnog izvještaja. Dolje možete pogledati koliko je i na kojim mjestima sredstava prikupljeno, kolika je uloženo u štampu i kako su na kraju prikupljena sredstva raspoređena.

Hvala svima koji ste kupovinom kalendara pomogli našoj Mirjani, čijoj su porodici sredstva predata i zbog koje su sve dolje pomenute akcije organizovane.

I naravno, hvala svima koji ste se volonterski angažovali pripemajući fotografije i sam kalendar kao i u akcijama prodaje u gradovima Boke !

Vidimo se uskoro na turama !!!

Vaša Vjeverica

prodaja kalendara

Izvještaj sa ture Pestingrad, 15. mart 2015.

Na turi je bilo ukupno 32 učesnika od kojih 12 nisu članovi kluba. Prije početka ture svi su se upisali u spisak učesnika I saopšten im je plan ture. Tura je trajala tačno 10 sati I sve je proteklo u najboljem redu. Staza je uglavnom dobra, mada ima nekih djelova koji nisu označeni I koji su počeli da zarastaju, a to je ona prečica od Knež dola pa do skretanja za Pestingrad I dalje staza do Velikih Zalaza i takođe na pojedinim mjestima staza koja ide od Velikih Zalaza do Sv. Vrače je počela da zarasta I djelovi staze su oštećeni.

baner-pestingrad

Subra u Noći punog mjeseca

Nakon uspješno završenog i primjereno uslovima - lijepo organizovanog zimskog početnog planinarskog kursa na Orjenu, tradicionalno, i ove godine p.k. Subra organizuje i izlazak na istoimeni vrh Orjena u noći punog Mjeseca. Uspon je predvidjen sa Subote na Nedjelju 07. - 08. Marta. U prilogu je njihova pozivnicu sa vise detalja. Ne zaboravite vreću za spavanje ponijeti.

12-noc

FaLang translation system by Faboba